Lokalna Grupa Działania Razem Dla Radomki


 

Rozbudowa bazy turystyczno- sportowo- rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Jedlińsku

 

Projekt w ramach PROW
Głównym celem projektu była rozbudowa bazy turystyczno- sportowo- rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, jak również aktywna społeczność wykorzystująca istniejące lokalne zasoby. W ramach projektu została wybudowana infrastruktura rekreacyjna , składająca się z piramidy linowej oraz huśtawki typu bocianie gniazdo. Piramida linowa, która została zakupiona w ramach projektu ma wysokość około 5 metrów, jest urządzeniem sprawnościowym, poprawiającym ogólną kondycję, wzmacniającym większość partii mięśniowych. Następnym urządzeniem, które zostało zakupione jest huśtawka typu bocianie gniazdo. Urządzenia zostały zamontowane na bezpiecznej nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zaleceniami firmy od której urządzenia zostały zakupione. Zamantowane urządzenia posiadają atesty i certyfikaty. To pierwsza tego typu baza na terenie gminy Jedlińsk.

Termin realizacji: 2018 rok

Rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu poprzez doposażenie jej w nowe urzadzenia do ćwiczeń


Projekt w ramach: PROW

Celem projektu było rozwijanie oferty turystycznej i rekreacyjnek gminy Jedlińsk, która została osiągnięta poprzez rozbudowę małej infrastruktury turystycznej- siłowni na świeżym powietrzu. Siłownia została doposażona w nowe urządzenia, których nie było do tej pory. Poprzez realizację projektu zostało stworzone mieszkańcom gm. Jedlińsk miejsce do rozwoju aktywności sportowej i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego co przyczyniło się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze LGD. Poprzez realizację projektu zostały zakupione nowe urządzenia.

Termin realizacji: 2014 rok

Wydanie albumu o gminie Jedlińsk: Jedlińskie wędrówki

 

Projekt w ramach PROW 

Celem przedmiotowej operacji było rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze gminy Jedlińsk, a także promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno- promocyjnej pod tytułem Jedlińskie Wędrówki. Wydanie albumu pozwoliło zaprezentować gminę Jedlińsk położoną w dolinie rzeki Radomki jako atrakcję turystyczną i rekreacyjną obszaru LGD. W albumie zostały umieszczone materiały promujące lokalne  wydarzenia społeczno- kulturalne a także ciekawe turystyczne miejsca. Album dokumentuje również życie ludzi- mieszkańców gminy wiejskiej, którzy tworzą społeczność lokalną, aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych, sportowych , rekreacyjnych oraz związanych z lokalnymi tradycjami i zwyczajami poprzez co następuje między nimi zacieśnienie więzi międzyludzkich. Zdjęcia zamieszczone w albumie ukazujące mieszkańców  w ich aktywnym działaniu są dobrym przykładem dla odbiorców publikacji, gdyż z założenia będzie on o ludziach i dla ludzi. 

Termin realizacji: 2014 rok

Rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu poprzez doposażenie jej w nowe urządzenia do ćwiczeń

 

Projekt w ramach PROW 

Celem operacji było rozwijanie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Jedlińsk, która została osiągnięta poprzez rozbudowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej- siłowni na świeżym powietrzu na OSIR.  Siłownia została doposażona w nowe urządzenia, których nie było do tej pory. Poprzez realizację projektu zostało stworzone mieszkańcom gminy Jedlińsk, obszaru LGD oraz turystom miejsce do rozwoju aktywności sportowej i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego co przyczyniło się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze LGD. Dzięki rozbudowaniu siłowni zostały stworzone optymalne warunki do promocji zdrowego stylu życia i aktywności sportowo- rekreacyjnej. Rozbudowa siłowni podyktowana była tym, iż dotychczasowe urządzenia cieszą się dużą popularnością ze strony mieszkańców i turystów.

Termin realizacji: 2014 rok

 

Zagospodarowanie terenu na OSIR  w Jedlińsku poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu

 

Projekt w ramach PROW

Celem projektu było rozwijanie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Jedlińsk, która została osiągnięta poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej- Siłowni na świeżym powietrzu. Poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu na OSIR zostało stworzone miejsce dla mieszkańców gminy  oraz obszaru LGD. Ludzie w każdym wieku mają możliwość przebywania z innymi i pogłębiania więzi między sobą. Dzięki zbudowaniu siłowni zostały stworzone warunki do wspólnego przebywania a także promocji zdrowego trybu życia. 

Termin realizacji: 2013 rok

 

VII Turniej Sołectw- Święto Plonów 2012

 

Projekt w ramach PROW

 Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej gminy Jedlińsk, który osiągnięty został dzięki realizacji imprezy kulturalno- rekreacyjnej. Działanie w ramach zadania sprzyjało aktywizacji i integracji mieszkańców gminy Jedlińsk na rzecz rozwoju tożsamości wiejskiej. Impreza pozwoliła podtrzymać zwyczaje lokalne związane z zakończeniem prac polowych. Społeczność gminy wzięła udział w zmaganiach turniejowych związanych z życiem i pracą na wsi. Było to przybliżenie młodym mieszkańcom gminy dawnych obrzędów dożynkowych. Projekt zwiększał ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy wiejskiej i promował miejscowe walory. Przedsięwzięcie rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w jedlińskim kościele, następnie korowód z wieńcami dożynkowymi przemieścił się na Rynek. Tam miały miejsce prezentacje i obśpiewanie wieńców dożynkowych oraz programy artystyczne wykonane przez mieszkańców gminy Jedlińsk. Kolejnym punktem programu był turniej sołectwa a jednocześnie na scenie występowała  artystka Mona Lisa z programem dla dzieci oraz z programem biesiadnym. Następnie na scenie prezentowali się  mieszkańcy gminy Jedlińsk z własnymi programami artystycznymi. W godzinach wieczornych został podsumowany turniej sołectw oraz innych konkursów, które toczyły się podczas trwania imprezy. A następnie  miał miejsce występ formacji Szafa Gra.

 Termin realizacji: 2012 rok

Święto plonów- VI Turniej Sołectw


Projekt w ramach PROW

Celem przedsięwzięcia było aktywizowanie i integrowanie społeczeństwa gminy Jedlińsk na rzecz rozwoju tożsamości wiejskiej, co osiągnięte zostało dzięki organizacji tej imprezy plenerowej. Przedsięwzięcie to pozwoliło kultywować lokalne tradycje związane z zakończeniem żniw. Społeczność lokalna wzięła udział w zmaganiach turniejowych. Ponadto dzięki temu wydarzeniu była możliwa promocja twórczości ludowej a tym samym zapoznanie z nią młodych mieszkańców gminy. Celem operacji było również zwiększenie oferty kulturowej dla mieszkańców gminy wiejskiej i promowanie miejscowych walorów, co zgodnie z zakresem realizacji operacji przyczyniło się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR.

Termin realizacji: 2011 rok

Jedlińskie zapusty

  

Projekt w ramach PROW 
 

Celem projektu była integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego. Poprzez organizację tej imprezy chcieliśmy nawiązać do dawnego zwyczaju świętowania ostatnich 3 dni karnawału. Społeczność lokalna poprzez uczestnictwo w „Jedlińskich zapustach”  mogła rozwijać swoją tożsamość lokalną, a także podtrzymywać dziedzictwo kulturowe gminy Jedlińsk. Przedsięwzięcie to było doskonałą okazją do przekazu międzypokoleniowego oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich. 
 

Termin realizacji: marzec 2011 rok

V Turniej Sołectw

Projekt w ramach PROW

Celem projektu była integracja mieszkańców terenu wiejskiego, pobudzenie aspiracji do czynnego udziału mieszkańców w życiu społeczno- kulturalnym a także przybliżenie młodym mieszkańcom tradycji związanych z życiem i pracą na wsi. Jednym z celów była także  nauka umiejętności społecznych takich jak współdziałanie w grupie, samodyscypliny i kreatywności, jak również propagowanie zdrowego stylu życia.

 Termin realizacji: 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesteśmy tutaj:
  

25

10.2021

Dyżur psychologa
9:00-12:30

25

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

26

10.2021

Zajęcia plastyczne
14:00- 17:00

26

10.2021

Zajęcia muzyczne-gitara
15:00-16:30

26

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci
17:00- 18:00

26

10.2021

Zajęcia Solo Latino Dance
18:00-20:00

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- gitara
15:00- 19:30

27

10.2021

Zajęcia "Zdrowy kręgosłup"
17:30- 19:20

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- keybord 
8:00- 15:30

27

10.2021

Klub Seniora
18:00-20:00

28

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

28

10.2021

Zajęcia wokalne 
14:30- 17:00

28

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci 
17:30- 19:00

28

10.2021

Zajęcia Tamburmajorek
18:30- 20:00

29

10.2021

Klub Seniora
18:00- 20:00

Porady prawne w GCKiKF:
Poniedziałek: 11:00-15:00
Wtorek: 16:00- 20:00
Środa: 11:00- 15:00
Czwartek: 8:00- 12:00
Piątek: 16:00- 20:00

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 46576
Online: 3

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku           
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook
   BIP