Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


Teatr- Historia. Wiem tworzę

Program operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Celem projektu było podniesienie poziomu edukacji mieszkańców gminy Jedlińsk, rozbudzenie zainteresowania teatrem i wyposażenie o wiedzę o teatrze, rozbudzenie zainteresowania historią Polski, poszerzanie wiedzy na temat przeszłości swojej miejscowości, pobudzanie do działań artystycznych, kształtowanie doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych a także rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia. Projekt był skierowany do grupy 45 dzieci. Rozpoczął się od spotkania warsztatowego z pedagogiem, którego celem było uświadomienie dzieciom jak iostotna rolę w życiu człowieka pełni zdobywanie wiedzy. Następnie odbyły się zajęcia teatralne i historyczne. Podczas zajęć teatralnych dzieci pracowały m.in nad inscenizacjami, uczyły się właściwej interpretacji tekstów, pracowały nad modulacją głosu oraz dykcją. Następnie odbyły się dwa wyjazdy do teatru. Podczas zajęć historycznych uczestnicy poznali historię Polski. Zajęcia były połączone z wyjazdami do Gniezna, Krakowa i Warszawy. Całkowity koszt projektu wyniósł 49 995,00 złotych i kwota dotacji wyniosła tyle samo.

Termin realizacji 2011 rok

Taniec zbliża ludzi

Program operacyjny kapitał ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celem ogólnym projektu była integracja mieszkańców jak również ich ożywienie poprzez udział w zajęciach tanecznych. Celami szczegółowymi zaś było zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne gminy, zakorzenienie w uczestnikach pasji do tańca i chęci poznania kultury narodowej, pobudzenie aspiracji do czynnego udziału w kulturze a także zwiększenie motywacji do działania i zaufania sobie we własne siły. Projekt skierowany był do pełnoletnich kobiet i mężczyzn z gminy Jedlińsk, łącznie trzydzieści osób w różnym wieku. Warsztaty obejmowały 49 godzin zajęć tanecznych, a przeprowadzane były przez profesjonalnych instruktorów tańca. Uczestnicy nauczyli się takich tańców jak: oberek, walc angielski, tango, cha-cha a także taniec góralski. Projekt zakończył się publicznym  pokazem tańca uczestników. Całkowity koszt projektu wyniósł 49 995,00 złotych.

Termin realizacji: 2010 rok

                                                  Łączymy się w tańcu

Program operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk, a w drodze rekrutacji zostało wyłonionych czterdzieści osób w różnym wieku. W projekcie wzięło udział dwudziestu uczniów z różnych szkół oraz dwadzieścia osób zamieszkujących na terenie gminy Jedlińsk. Wybór takiej grupy podyktowany był myślą o integracji społecznej bez względu na wiek czy płeć. Odbyło się 40 godzin warsztatów tanecznych. Zajęcia taneczne zmotywowały uczestników do wspólnego działania i zaufania we własne możliwości. Całkowity koszt projektu wynosił: 49 998,65 złotych i kwota dotacji wyniosła tyle samo.

Termin realizacji 2009 rok


Jesteśmy tutaj:
  

Porady prawne w GCKiKF:
Po uprzednim umówieniu się.

Szymon Witczak

tel. +48 660 707 183.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 606409
Online: 1

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku  
      
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook

   BIP