Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


Teatr- Historia. Wiem tworzę

Program operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Celem projektu było podniesienie poziomu edukacji mieszkańców gminy Jedlińsk, rozbudzenie zainteresowania teatrem i wyposażenie o wiedzę o teatrze, rozbudzenie zainteresowania historią Polski, poszerzanie wiedzy na temat przeszłości swojej miejscowości, pobudzanie do działań artystycznych, kształtowanie doznń estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych a także rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia. Projekt był skierowany do grupy 45 dzieci. Rozpoczął się od spotkania warsztatowego z pedagogiem, którego celem było uświadomienie dzieciom jak iostotna rolę w życiu człowieka pełni zdobywanie wiedzy. Następnie odbyły się zajęcia teatralne i historyczne. Podczas zajęć teatralnych dzieci pracowały m.in nad inscenizacjami, uczyły się właściwej interpretacji tekstów, pracowały nad modulacją głosu oraz dykcją. Następnie odbyły się dwa wyjazdy do teatru. Podczas zajęć historycznych uczestnicy poznali historię Polski. Zajęcia były połączone z wyjazdami do Gniezna, Krakowa i Warszawy. Działania te wpłynęły na kształtowanie więzi z krajem ojczystym i kształtowały postawy patriotyczne. 

Termin realizacji 2011 rok

Taniec zbliża ludzi

Program operacyjny kapitał ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celem ogólnym projektu była integracja mieszkańców jak również ich ożywienie poprzez udział w zajęciach tanecznych. Celami szczegółowymi zaś było zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne gminy, zakorzenienie w uczestnikach pasji do tańca i chęci poznania kultury narodowej, pobudzenie aspiracji do czynnego udziału w kulturze a także zwiększenie motywacji do działania i zaufania sobie we własne siły. Projekt skierowany był do pełnoletnich kobiet i mężczyzn z gminy Jedlińsk, łącznie trzydzieści osób w różnym wieku. Warsztaty obejmowały 49 godzin zajęć tanecznych, a przeprowadzane były przez profesjonalnych instruktorów tańca. Uczestnicy nauczyli się takich tańców jak: oberek, walc angielski, tango, cha-cha a także taniec góralski. Projekt zakończył się publicznym  pokazem tańca uczestników. 

Termin realizacji: 2010 rok

                                                  Łączymy się w tańcu

Program operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celami projektu była integracja mieszkańcówjak również ich ożywienie poprzez udział w zajęciach tanecznych. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk, a w drodze rekrutacji zostało wyłonionych czterdzieści osób w różnym wieku. W projekcie wzięło udział dwudziestu uczniów z różnych szkół oraz dwadzieścia osób zamieszkujących na terenie gminy Jedlińsk. Wybór takiej grupy podyktowany był myślą o integracji społecznej bez względu na wiek czy płeć. Odbyło się 40 godzin warsztatów tanecznych. Zajęcia taneczne zmotywowały uczestników do wspólnego działania i zaufania we własne możliwości. 

Termin realizacji 2009 rok


Jesteśmy tutaj:
  

25

10.2021

Dyżur psychologa
9:00-12:30

25

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

26

10.2021

Zajęcia plastyczne
14:00- 17:00

26

10.2021

Zajęcia muzyczne-gitara
15:00-16:30

26

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci
17:00- 18:00

26

10.2021

Zajęcia Solo Latino Dance
18:00-20:00

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- gitara
15:00- 19:30

27

10.2021

Zajęcia "Zdrowy kręgosłup"
17:30- 19:20

27

10.2021

Zajęcia muzyczne- keybord 
8:00- 15:30

27

10.2021

Klub Seniora
18:00-20:00

28

10.2021

Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej
17:00- 20:00

28

10.2021

Zajęcia wokalne 
14:30- 17:00

28

10.2021

Zajęcia taneczne dla dzieci 
17:30- 19:00

28

10.2021

Zajęcia Tamburmajorek
18:30- 20:00

29

10.2021

Klub Seniora
18:00- 20:00

Porady prawne w GCKiKF:
Poniedziałek: 11:00-15:00
Wtorek: 16:00- 20:00
Środa: 11:00- 15:00
Czwartek: 8:00- 12:00
Piątek: 16:00- 20:00

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
08:00 - 20:00
Sobota
Nieczynne

Newsletter
Statystyki
Odwiedzin: 46576
Online: 3

Strony w Internecie


Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku           
ul. Krótka 1         
26-660 Jedlińsk           
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576
Tel. 48 32 13 052 

Kanał na Youtube
Facebook
   BIP